CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Verzekeringen index

 

Presentaties

 

22.12.2017

Wet- en regelgeving inzake veiligheidszorg

22.12.2017

Checklist i.v.m. veiligheid in een kerkgebouw

22.12.2017

Veiligheidszorg een leidraad

22.12.2017

Veiligheidszorg een aanpassing

22.12.2017

Suggesties om de veiligheid te verhogen

01.10.2019

Actualisering

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Naar littera V