Gent, 26 september 2013

 

 

Beste leden van de Gentse kerkfabrieken,

 

Het Centraal Kerkbestuur Gent Stad neemt deel aan de vergaderingen van de “Werkgroep Masterplan Parochiale Kerken Gent” georganiseerd door de stad Gent.

  

Stad Gent heeft bij mijnheer Bourgeois, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, het pilootproject Een langetermijnvisie op de toekomst van de parochiekerken op het grondgebied van de stad Gent ingediend. Minister Bourgeois heeft dit pilootproject als proefproject aanvaard.

 

Aldus zal voor de eerste keer een geïntegreerde visie op de toekomst van de parochiekerken in een grootstad getoetst worden aan de bestaande realiteit en zullen voor de eerste keer binnen een grootstad beslissingen genomen worden die de toekomst van vele parochiekerken zal bepalen.

 

Stad Gent streeft de consensus van alle geïnteresseerde partijen na. Dit wil zeggen dat de beleidsoptie(s) door alle geledingen binnen het bisdom, de stad, de kerkfabrieken en de geloofsgemeenschappen moet(en) gedragen worden. Het onderzoek, de besprekingen, de onderhandelingen, de beslissingen moeten voor alle partijen leiden naar een enig besluit dat door allen  gedragen wordt.

 

Om dit doel  te bereiken heeft Stad Gent een onafhankelijk studiebureau aangesteld. In een eerste fase zal het studiebureau relevante informatie inzamelen, onder andere de bestaande inventarissen van het CRKC en de bestaande inventarissen van Monumentenzorg. Deze inzameling zal onmiddellijk gevolgd worden door een bezoek aan alle kerkgebouwen. Tijdens dit bezoek zal de bouwfysische integriteit van het kerkgebouw getoetst worden.

 

Het centraal kerkbestuur Gent Stad dankt de kerkfabrieken voor het verlenen van hun medewerking. Het pilootproject kan hierboven en onder rubriek 7. Uit de stad Gent geraadpleegd worden.

 

Vriendelijke groeten,

 

HET CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Josiane Vanglabeke

Secretaris CKB Gent Stad

09 / 223 80 31

0475 /980 904