CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Decreten, MinisteriŽle besluiten, Omzendbrieven

 

o     Het Vlaams decreet, gecoŲrdineerde versie vanaf 01.01.2013

o     Het Vlaams decreet, wijziging decreet 12.07.2012

o     Het Vlaams decreet, intrekking leeftijdsvereiste art. 10, wijziging decreet 20.01.2006

o     Het Vlaams decreet, aangenomen versie 05.05.2004

o     Omzendbrief 2005/01 , Toepassing van het decreet van 7 mei 2004 (gemeentelijk niveau)

o   Omzendbrief 2019/3, Toepassing artikel 293 van het decreet van 22 december 2017 in verband met de voorwaarden bij transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en de erkende erediensten

 

o     De boekhouding, omzendbrief 2013/01, versie vanaf 01.01.2013

o     De boekhouding, omzendbrief versie vanaf 13.10.2006

o     Meerjarenplan_budget2014, omzendbrief 2013/04

o     Meerjarenplan_budget2014_bijlage, omzendbrief 2013/04

o   Omzendbrief 18.03.2020, geen nummer, vernieuwing van de raden, opschorting sine diae, maatregel Covid-19

o     De driejaarlijkse vernieuwing van de raden, omzendbrief 2008/01

o     De integratie van de overschotten, omzendbrief 2008/06

o      Decreet Subsidies niet beschermde gebouwen, 12.07.2013

 

o      Subsidies niet beschermde gebouwen, omzendbrief 2014/02, Binnenlands Bestuur Vl

 

o      Nieuw bestek beschermde gebouwen, opgesteld door BB Erfgoed Vlaanderen

 

o       Tarieven

 

o   Mistarieven bisdom Gent vanaf 01.01.2010

o   Nota mistarieven vanaf 01.01.2010

 

o      Handtekening van de penningmeester, ministerieel besluit 05.09.2008

 

 

© P&eacuteD&eacuteWť 01.2009