CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Het Decreet in andere woorden, littera Q

 

 

Post Quarantaine

Nieuw Draaiboek d.d. 05 juni 2020, bisschoppenconferentie van Belgi

Begeleidend schrijven Bisdom Gent d.d. 06 juni 2020

Begeleidend schrijven Bisdom Gent d.d. 05 juni 2020 (verouderd, zie 06.06.2020)

Quarantaine

Opschorting bestuursverkiezingen Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaanderen

Opschorting Vergaderingen Deontologie (brief Joris De Jonghe 20.03.2020)

Opschorting erediensten

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index