CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezenkapelstraat 4 te 9000 Gent

 

Financiering

E.Art. 17

Beperking van de financiering van een lokale geloofsgemeenschap of van een bestuur van de eredienst. Giften, definitie en opvolging

E.Art. 7

Erkenningscriteria lokale geloofsgemeenschappen. 3°: financiële onafhankelijkheid; 9° bezoldiging bedienaars

Tekst

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

 

© PéDéWé 05.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Home

Naar littera F