CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezenkapelstraat 4 te 9000 Gent

 

Giften, Register van giften

E. Art. 17, 2

Wettelijke basis

E.Art. 17, 2, 1ste lid

Register van Giften, definitie

E.Art. 17, 2, 2de lid

Registreertijd

E.Art. 17, 2, 3de lid

Vorm van de gift, opmaak register

E.Art. 17, 2, 4de lid

Mededelingsplicht

E.Art. 47, 3, 5

Verzamelen persoonsgegevens van de schenkers van giften door ISD

E.Art. 67, 2, 10

Lokale geloofsgemeenschappen met erkenningsaanvraag vr 01.07.2019, bijhouden register van giften

Tekst

In verband met de giften

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

 

PDW 05.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Home

Naar littera G