CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

Lijst van de Nieuwsbrieven

 

29.05.2024

Afspraken met Stad Gent werkjaren 2024/2025

04/02/2024

Herinnering toekomstige werkzaamheden in het verkiezingsjaar

18/12/2023

Eindejaarswerkzaamheden; Kerst- en Nieuwjaarswensen 2023

14/09/2023

Samenstelling van het CKB Gent Stad; benoeming expert;

aanduiding voorzitter en secretaris

14/06/2023

Uitslag verkiezing leden van het CKB Gent Stad

09/05/2023

Uitnodiging verkiezing leden van het CKB Gent Stad

18/03/2023

Herinnering aan de bestuursverkiezingen

04/12/2022

Indienen Jaarrekening 2022; elektronische communicatie vanaf 01.02.2023

30/06/2022

Indiening budgetwijziging; instructies Budget 2023; modellen evenementen

11/05/2022

Publicatie Erkenningsdecreet

14/02/2022

Erkenningsdecreet van 22.10.2021

06/09/2021

Coronaprotocol vanaf 01/09/2021

23/02/2021

Verkozen leden CKB Gent Stad

18/01/2021

Verkiezing leden CKB Gent Stad

11/12/2020

Kerst- en Nieuwjaarwensen 2020-2021

04/11/2020

Draaiboek versie 02.11.2020; nieuwe regeling patrimonium

21/10/2020

Herhalingsoproep verkiezingen: kerkraad en CKB

27/08/2020

Nieuw draaiboek Coronamaatregelen, geldig vanaf 01/09/2020

17/07/2020

Nieuw draaiboek Coronamaatregelen: mondmasker is verplicht

29/06/2020

Aanmaning verkiezingen van de kerkraden – brief 24-25.06.2020 Somers Bart

22/06/2020

Herneming administratief kerkelijk leven – verkiezing besturen

08/06/2020

Heropening kerken MB 05.06.2020 – nieuw draaiboek

30/05/2020

Brief heropening kerken voor eucharistievieringen

09/04/2020

Paaswensen 2020

18/03/2020

Opschorting verkiezingen, omzendbrief i.v.m. Covid-19

10/03/2020

Herinnering toekomende verkiezing; terugblik Nieuwjaarsreceptie Willem Remue

22/11/2019

Verkiezingen grote helft 04.2020 omzendbrief en procedure

01/10/2019

Vrijwilligerswerk en Verzekeringen

03.08.2019

Uitnodiging infoavond 24.09.2019, statuut als medewerker of lid kerkbestuur

25.07.2019

Omzendbrief 2019/3 onroerende transacties, voorwaarden

10.04.2019

Paaswensen – herinnering indienen jaarrekening 2018

25.01.2019

Herinnering Jaarrekening 2018; instructies Budget 2019

13.12.2018

Kerstwensen 2018, Nieuwjaarwensen 2019, Eindrekening 2018

26.10.2018

Tabel kerkraden. Bijwerken (foto)inventaris roerende goederen.

25.04.2018

Voorziening grote werken in het meerjarenplan 2020-2025

26.03.2018

Uitnodiging op infoavond Roerend Cultureel Erfgoed na fusie of ontheffing

23/03/2018

Paaswensen en administratieve aanbevelingen

22/12/2017

Kerstwensen 2017 en Nieuwjaarswensen 2018

26/09/2017

Samenstelling CKB Gent Stad; Toelichtingsavond

22/06/2017

Resultaat verkiezing CKBGent Stad

14/04/2017

Voorbereiding vernieuwing kleine helft van de kerkbesturen

21/12/2016

Kerst- en nieuwjaarswensen

05/12/2016

Presentatie paper flow 23.11.2016 en eindejaargroeten

19/11/2016

Inventaris roerend erfgoed.

17/08/2016

Besluit Vlaamse Regering in verband met de digitale communicatie art. 57/1

18/04/2016

Financiële afspraken 2017, officiële versie. Budget 2017

30/03/2016

Rekeningen 2015, Budgetwijzigingen en Budgetten 2016

30/10/2015

Uitnodiging vergadering 01/12/2015 in Meulestede

26/06/2015

Indiening budgetten 2016; vakantiewensen 2015

15/04/2015

Financiële afspraken Budget 2016

01/04/2015

Indiening jaarrekeningen en Paaswensen

10/12/2014

Jaarrekening 2014 en Kerst- en Nieuwjaarwensen

10/09/2014

CKB Gent Stad, aanstelling expert, voorzitter en secretaris-penningmeester

24/06/2014

CKB Gent Stad, verkiezing van de leden

26/05/2014

Afspraken Budget 2015; herinnering verkiezing leden CKB Gent Stad 

01/05/2014

Verkiezing Leden CKB op 17.06.2014; uitnodiging

18/04/2014

Budget 2015, herinnering; verwijzing naar nieuwe subsidieregels

08/04/2014

Budget 2015

25/02/2014

Teksten Receptie; (her)verkiezing april 2014

09/12/2013

Nieuwjaarswensen 2014, uitnodiging receptie

02/12/2013

Opmaak Jaarrekening 2013

19/10/2013

Uitnodiging vergadering ReligioSoft in Meulestede

26/09/2013

Pilootproject Gent Stad

24/08/2013

De nieuwe subsidieregeling dd 12.07.2013

29/05/2013

Tabel brandverzekering MAR-rekeningen

02/04/2013

Afspraken omtrent het meerjarenplan 2014 - 2014 en het budget 2014

15/01/2013

Het vernieuwde Decreet en de indiening van de jaarrekening

19/11/2012

Opmaak jaarrekening 2012 en instructies

21/09/2012

Opmaak meerjarenplannen

13/08/2012

Uitnodiging werkvergadering 17/09/2012 Centrum Reinaert

04/04/2012

Nieuwe afspraken budget 2013

23/02/2012

Het nieuw Decreet. Uitleg

01/12/2011

Nieuwjaarswensen; instructies jaarrekening 2011 en budget 2012

20/10/2011

Uitnodiging met Religiosoft op 24.11.2011 KAHO St-Lieven, 19 u 30

19/09/2011

De nieuw samengestelde raad van het CKB Gent Stad met expert

29/06/2011

De nieuw samengestelde raad van het CKB Gent Stad

21/05/2011

Oproep om aan de verkiezingen op 28/06/2011 deel te nemen

28/03/2011

Instructies Budget 2012

03/03/2011

Artikel Kerk en Leven dd 23.02.2011

21/02/2011

Het roerend en onroerend erfgoed- Nieuwe inzichten, veiligheidstips

01/02/2011

Het indienen van de rekening 2010

08/12/2010

Uitnodiging receptie 28/01/2011

01/09/2010

Opnieuw beginnen

18/08/2010

Met nieuwe moed aan de slag

05/07/2010

Notulen vergadering Oude Abdij Drongen op 09.06.2010

31/05/2010

Raadgevingen in verband met het Budget 2011

07 april 2010

Uitnodiging in de Oude Abdij-Drongen op 09.06.2010 vanaf 19 u 00

02 april 2010

Oproep indienen budget- en / of meerjarenplanwijziging

08 maart 2010

Aanwijzingen BW 2010 / Financiële afspraken B 2011

27 januari 2010

Indienen van de jaarrekening

16 januari 2010

Misstipendia en Auteursrechten

15 januari 2010

Barema’s misstipendia en mistarieven

01 januari 2010

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

01 maart 2009

Aankondiging webstek

 

 

© PéDéWé 01.2009 Hoewel de teksten hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.