CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Afdeling 4. - Boekhouding

 

Art. 53. (de voorschriften in verband met de boekhouding van de kerkfabriek en het centraal kerkbestuur)

De Vlaamse Regering stelt de nadere voorschriften vast inzake het budgettaire en financiële beheer van de kerkfabrieken, inzake de boekhouding van het centraal kerkbestuur, alsmede het rekeningstelsel en de boekhoudkundige voorschriften die moeten worden gevolgd.

 

 

Besluiten van de Vlaamse Regering

 

Er wordt verwezen naar het “Besluit van de Vlaamse Regering, het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten (Gecoördineerde versie tot 05 september 2008)”. Het besluit van de Vlaamse Regering dd 13.10.2006 kan hier geraadpleegd worden.

 

Dit Besluit werd gewijzigd door het "Ministerieel besluit van de Vlaamse Regering dd 02.12.2013" die de bijlagen van het Algemeen Reglement van de boekhouding wijzigt vanaf 01.01.2014 " en een artikel 5/1 invoert. Het wijzigend besluit kan hier  geraadpleegd worden.

 

Het ministerieel besluit dd  05.09.2008 in verband met de naam- en adresvermeldingen van de kerkraad en / of van de penningmeester kan hier geraadpleegd worden.

 

Omzendbrieven

 

De gecoördineerde versie van de omzendbrieven tot 2008 in verband met het Algemeen Reglement op de boekhouding kan hier geraadpleegd worden.

 

Deze omzendbrief werd vervangen door de gecoördineerde versie van 01.03.2013, die hier geraadpleegd kan worden.

 

 

 

© PéDéWé 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

 

 

Naar Art. 52/1

Home

Naar Art. 54