CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Kosten en Uitgaven index

Art. 52

De kosten en uitgaven van de kerkfabriek

Art. 52/1, 1 en 2

Gemeentelijke bijdrage: exploitatietekorten; investeringstoelagen; reserve van de kerkfabriek; subsidies; secretariaatswoning; kosten voor onderhoud en grove herstellingen

Art. 52/1, 3

Verplichte communicatie tussen hoofd- en bijgemeente

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Naar littera K