CENTRAAL KERKBESTUUR

GENT STAD

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

 

  1. Het Centraal Kerkbestuur Gent Stad
  2. Neer te leggen documenten
  3. Adressenlijsten
  4. Het Decreet Uitgelegd
  5. Presentaties en Schemata
  6. Uit Het Bisdom Gent
  7. Uit de Stad Gent
  8. Externe Links

·         Contact en Externe Links

·         Omzendbrieven

·         Conceptnota

·         Voorontwerp Wijzigingen Decreet

·         Memorie Voorontwerp Wijzigingen Decreet

 

9.       Het nieuwe Decreet.

 

10.    Het nieuwe Decreet, zoeken

 

Op huidig ogenblik staan 2 versies van het Decreet ter beschikking.

De versie tot 31.12.2012 is te raadplegen onder:

4. Het Decreet uitgelegd

De gecoördineerde versie geldig vanaf 01.01.2013 is te raadplegen onder:

9. Het nieuwe Decreet

10. Het nieuwe Decreet zoeken

 

 

Gent, 23 februari 2021

 

Beste collega’s,

 

De teerlingen zijn geworpen. Het Centraal Kerkbestuur Gent Stad is vernieuwd, de bijzondere mandaten zijn ingevuld en de expert is benoemd.

 

Maken deel uit van het CKB Gent Stad:

 

Jürgen François, Bisschoppelijke vertegenwoordiger

 

Jo Reyntjens, Voorzitter

 

Josiane Vanglabeke, Secretaris

 

Jacques De Decker, Lid

 

Jan Vermassen, Lid

 

Aurélien Léchère, Lid

 

Willem Remue, Expert.

 

Wij danken jullie voor het vertrouwen en hopen, zoals in het verleden, jullie te kunnen ondersteunen en tot jullie dienst te kunnen staan.

 

Om jullie verder wegwijs te maken in sommige structuren vindt u hier.

 

Een overzicht van de  taken, de verantwoordelijkheden van de parochie / nieuwe parochie / kerkfabriek / centraal kerkbestuur / centraal kerkbestuur Gent Stad.

 

Nog een prettige dag.

 

josiane.vanglabeke@skynet.be

0475 98 09 04

09 223 80 31

 

 Top

© PéDéWé 01.2008