CENTRAAL KERKBESTUUR

GENT STAD

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

 

  1. Het Centraal Kerkbestuur Gent Stad

2.       Neer te leggen documenten

  1. Adressenlijsten
  2. Het Decreet Uitgelegd
  3. Presentaties en Schemata
  4. Uit Het Bisdom Gent
  5. Uit de Stad Gent
  6. Externe Links

·           Contact en Externe Links

·           Omzendbrieven

·           Conceptnota

·           Voorontwerp Wijzigingen Decreet

·           Memorie Voorontwerp Wijzigingen Decreet

 

9.       Het nieuwe Decreet.

 

10.    Het nieuwe Decreet, zoeken

 

11.    Het Erkenningsdecreet

 

 

 

Op huidig ogenblik staan 2 versies van het Decreet ter beschikking.

De versie tot 31.12.2012 is te raadplegen onder:

4. Het Decreet uitgelegd

De gecoördineerde versie geldig vanaf 01.01.2013 is te raadplegen onder:

9. Het nieuwe Decreet

10. Het nieuwe Decreet zoeken

 

 

Gent, 11 mei  2022

 

Beste collega’s,

 

Een nieuwe lente, een nieuw begin.

 

Het Erkenningsdecreet is gepubliceerd op 29.12.2021 in het Belgisch Staatsblad en wordt hier becommentarieerd. Het kan geraadpleegd worden, onder nr. 11 Het Erkenningsdecreet.

 

In het Eredienstendecreet van 07 mei 2004, wordt Afdeling 1/1. – Wijziging van erkenningen, met de artikelen 4/1 tot en met 4/11 opgeheven.

 

Indien je twijfelt, contacteer ons! We proberen een oplossing te zoeken en jullie te helpen.

 

Nog een prettige dag.

 

Josiane Vanglabeke,

 

Secretaris CKB Gent Stad

josiane.vanglabeke@skynet.be

0475 98 09 04

09 223 80 31

 

 

 Top

© PéDéWé 01.2008