CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

(Bijzondere) mandaten: Kerkraad

Art. 5, 2de lid

Aanstelling van leden van de kerkraad bij 1ste verkiezing

Art. 12

Bijzondere mandaten kerkraad, verkiezing

Art. 7, 3

Bezwaar tegen personen die kandideren voor een (bijzonder) mandaat van de kerkraad

Art. 6

Einde van het mandaat van de kerkraad door driejaarlijkse hernieuwing

Art. 4/4, 2de lid

Eindestelling van het mandaat bij fusie van parochies

Art. 4/5, 1ste lid

Aanstelling van leden van de kerkraad na fusie van parochies

Tekst

In verband met de mandatarissen van de kerkraad

 

(Bijzondere) mandaten: CKB

 

Art. 27

Verkiezing van de mandaten van het CKB

Art. 28

Bijzondere mandaten CKB, verkiezing

Art. 26

Leden en aantal leden CKB

Art. 4/4, 3de lid

Eindestelling van het mandaat bij fusie van parochies

Tekst

In verband met de mandatarissen van het CKB

 

(Bijzondere) mandaten: Kerkraad en CKB

 

Art. 20

Verbodsbepalingen betreffende de uitoefening van het mandaat

Tekst

In verband met de verbodsbepalingen

 

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Home

Naar littera B