CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Cumul index

Kerkraad

Art. 12, 2de lid

De mandaten van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn niet cumuleerbaar

Art. 15, 4de lid

Vervanging van voorzitter en secretaris bij belet; cumulregel Art. 12, 2de lid

Art. 14

Vervanging van de penningmeester bij belet; cumulregel Art. 12, 2de lid

CKB

Art. 28, 2de lid

De mandaten van voorzitter en secretaris-penningmeester zijn niet cumuleerbaar

Art. 30, 4de lid

Vervanging van voorzitter en secretaris-penningmeester bij belet; cumulregel Art. 28, 2de lid

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Naar littera C