CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Vernieuwing index

Art. 6

Driejaarlijkse vernieuwing van de kerkraad

Art. 27

Driejaarlijkse vernieuwing van het CKB

Art. 4/5, 2de lid

Driejaarlijkse vernieuwing van de kerkraad na fusie van parochies

 

Teksten

 

Tekst

In verband met de vernieuwing van de kerkraad

Tekst

In verband met de vernieuwing van het CKB

 

 

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Naar littera V