http://www.kerknet.be/admin/files/assets/subsites/6/foto_1265104881.jpg

 

Kerkfabrieken
Hoofdkerkstraat 3
9000 Gent
tel. 09/235.78.40

www.kerknet.be/bisdomgent

 

 

 

Punt 1.

Misstipendium

Punt 2.

Eucharistie

Punt 3.

Huwelijken en Uitvaarten

Punt 4.

Bijzondere diensten buiten de vastgestelde uren

Punt 5.

Uitvaarten in woon- en zorgcentra

Punt 6.

Vergoeding voor diakens

Punt 7.

Vergoeding voor organisten zonder vastdienstverband en vervangingen

Punt 8.

Vergoeding van vervangende voorgangers

Punt 9.

Openbare stichtingen

Punt 10.

Collecten (met verdeelsleutels)

Punt 11.

Vergoedingen voor diensten aan religieuzen

Punt 12.

Betaling

Inwerkingtreding