CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Meerderheden index

Kerkraad

Art. 7 , 2

Verkiezing van leden bij gewone meerderheid van stemmen

Art. 12

Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester bij volstrekte meerderheid

Art. 19

Aanwezigheid op 1ste vergadering: quorum; aanwezigheid op 2de vergadering

Art. 22

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid genomen.

 

CKB

 

Art. 27

Verkiezing van de leden bij volstrekte meerderheid; quorum 1ste vergadering; quorum 2de vergadering

Art. 28

Verkiezing van voorzitter en secretaris bij volstrekte meerderheid

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Naar littera M