CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Schenkingen en Legaten index

Art. 36

De voorlopige aanvaarding van een schenking onder levenden door de penningmeester

Art. 37

Definitieve aanvaarding van schenkingen en legaten door de kerkraad

Art. 38

Bezwaren in verband met legaten

Art. 51, 2

Opbrengsten en ontvangsten: schenkingen, legaten en handgiften

BA 2005/01

Omzendbrief dd 25/02/2005 omtrent het Decreet van 07/05/2004.

Litterae D. Beheer van goederen; F. Schenkingen en legaten

Tekst

Tekst in verband met schenkingen en legaten

 

 

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Naar littera S