CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezenkapelstraat 4 te 9000 Gent

 

Wachtperiode

E.Art. 10

Wettelijke definitie wachtperiode vanaf de bezorging erkenningsverzoek  E.Art. 8, 2de lid

E.Art. 13

Tussentijds advies (tijdstip en termijn), eindadvies (tijdstip en termijn), geen advies, organen die advies uitbrengen

E.Art. 14

Erkenning na wachtperiode (tijdstip en termijn), publicatie erkenningsbeslissing (elementen, tijdstip), verlenging van de wachtperiode, advies na verlengde wachtperiode

E.Art. 11

Boekhoudkundige verplichtingen van het voorlopig bestuursorgaan: begroting en jaarrekening, budget, giftenregister, meerjarenplan

E.Art. 12

Administratieve verplichtingen van het voorlopig bestuursorgaan: wijzigingen aan de erkenningscriteria, trimestriële vergadering met notulen, archief

E.Art. 15

Aanstelling nieuw bestuursorgaan van het bestuur van de eredienst (tijdstip en termijn) door representatief orgaan

E.Art. 7, 11°

Erkenningscriteria erkenningzoekende lokale geloofsgemeenschap, doorlopen van een wachtperiode van 4 jaar

E.Art. 4, 13°

Voorlopig bestuursorgaan tijdens de wachtperiode, definitie

E.Art. 18

Toezicht tijdens de wachtperiode door het ISD

E.Art. 20

Betreden van  gebouwen bestemd voor de uitoefening van de eredienst, de ruimtes en de infrastructuur door leden van het ISD

Tekst

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

 

© PéDéWé 05.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Home

Naar littera W