CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Aanneming van werken

Art. 39

Opdrachten van aanneming van werken; overdracht van bevoegdheden

Art. 34

Beheer van en beschikking over de goederen van de kerkfabriek, aanneming van werken

Art. 32, 9

Delegatie aan het CKB bij aanneming van werken

Art. 20, 4

Persoonlijk belang bij aanneming van werken, verbodsbepaling

Art. 50/1

Dringende werken zonder voorafgaand budget

Art. 4/10

Overdracht van contracten van aanneming van werken bij fusie van parochies

Tekst

In verband met aanneming van werken

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Home

Naar littera A