CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Aanwezigheidsquorum

Art. 19

Aanwezigheidsquorum besluiten kerkraad

Art. 12

Aanwezigheidsquorum verkiezing Voorzitter, Secretaris en Penningmeester

Art. 27

Aanwezigheidsquorum CKB verkiezing leden

Art. 28

Aanwezigheidsquorum CKB verkiezing Expert, Voorzitter en Secretaris

Art. 22

Besluiten van de kerkraad

Art. 18

Aanwezigheidsquorum kerkraad, 1ste vergadering

Tekst

In verband met aanwezigheidsquorum

 

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Home

Naar littera A