CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Agenda index

Art. 18

De agenda en de wijze van samenroepen van de vergadering

Art. 19

Het aanwezigheidsquorum en de te behandelen agendapunten

Art. 17

De frequentie van de vergaderingen

Art. 23

De notulen van de vergadering

Art. 22

De besluitvorming bij volstrekte meerderheid; tweede vergadering; agendapunten

Art. 33

Overleg met de burgerlijke overheden; samenstelling delegaties volgens de agenda

Art. 24

Taken van de kerkraad: waken over de integriteit van de besluitvorming

Art. 13

Goedkeuring van de notulen als 1ste agendapunt

Tekst

In verband met de agenda, agendapunten en vergadering

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Home

Naar littera A