CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Onverenigbaarheden index

Art. 16

De onverenigbaarheden: geen bloed- of aanverwanten; geen bezoldigd personeelslid van de kerkfabriek

Art. 9

De verkiesbaarheidvoorwaarden om deel uit te maken van een kerkraad: rooms-katholiek, 18 jaar zijn, in de gemeente van de parochie wonen

Art. 7, § 3

Bezwaren tegen kandidaten van de kerkraad

Art. 5

Onverenigbaarheden bij de samenstelling van de kerkraad

Art. 20

Verbodsbepalingen bij persoonlijk belang als lid van de kerkraad

Art. 24

De kerkraad waakt over de onverenigbaarheden en de verbodsbepalingen

Art. 26

Een dubbel mandaat in een kerkfabriek en / of het CKB is geen onverenigbaarheid

Art. 27

Een lid van het CKB moet voldoen aan de verkiesbaarheidvoorwaarden en / of aan de onverenigbaarheden

BA-2005/01, pt. 1.4

Omzendbrief betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten op de erediensten georganiseerd op gemeentelijk niveau

Tekst

Onverenigbaarheden

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

 

© PéDéWé 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Naar littera O