CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Overleg met de gemeente index

Art. 33

Het overleg met de gemeente - CKB; tweemaal per jaar; overleg i.v.m. meerjarenplannen; samenstelling prioritaire investeringslijst

Art. 33/1

Bindende afspraken na overleg met de gemeente - CKB

Art. 41

Aanpassing meerjarenplan volgens het overleg met de gemeente voorzien in art. 33: zie delen van het meerjarenplan

Art. 43, 3de lid

Aanpassing van het meerjarenplan; zie initieel overleg

Art. 48

Toetsing van het budget aan de gemaakte afspraken en de beleidsopties

Art. 49

Aanpassing van het budget aan de gemaakte afspraken van het meerjarenplan

Art. 52/1, 2

Beperking opbrengsten van onroerende goederen in verwijzing naar het overleg met de gemeente voorzien in art. 33

Art. 52/1, 3

Communicatie tussen de hoofdgemeente en de bijgemeente(n);

Art. 32, 8

Bevoegdheid van het CKB: overleg met de gemeente plegen

 

 

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Naar littera O