CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezenkapelstraat 4 te 9000 Gent

 

Advies

E.Art. 13

Wachtperiode: tussentijds advies (tijdstip en termijn), eindadvies (tijdstip en termijn), geen advies, organen die advies uitbrengen

E.Art. 14

Advies na verlengde wachtperiode

E.Art. 29

Sancties, beslissing tot opheffing mits voorafgaand advies door: representatief orgaan, betrokken bestuur eredienst, financierende en eventueel adviserende overheid

E.Art. 29, 1, 5de lid

Sancties, geen advies; Sancties, spoedeisende gevallen: verkorting adviestermijn

E.Art. 31

Wijziging van de gebiedsomschrijving, advies van de bestuursorganen

E.Art. 32

Kennisgeving aanvraag wijziging gebiedsomschrijving; voorafgaand advies financierende en eventueel adviserende overheid: tijdstip en termijn

E.Art. 34

Wijziging naam bestuur van de eredienst: advies bestuursorgaan

E.Art. 39

Samenvoeging met ontvankelijke aanvraag: advies financierende en eventueel adviserende overheid (tijdstip en termijn)

E.Art. 45

Opheffing annexe kerken en kapelanijen: advies bestuursorgaan

E.Art. 67

Erkenningsaanvraag vr 01/07/2019: advies representatief orgaan, financierende en eventueel adviserende overheid (tijdstip en termijn)

Tekst

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

 

PDW 05.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Home

Naar littera A