CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezenkapelstraat 4 te 9000 Gent

 

Verplichtingen

E.Art. 16

Bestuurlijke en administratieve verplichtingen van de besturen van de eredienst

E.Art. 7

Erkenningscriteria, 5 verplichtingen opgelegd aan de leden van het (voorlopig) bestuursorgaan; 10 naleven van E.Art. 11 en 12

E.Art. 11

Boekhoudkundige verplichtingen van het (voorlopige) bestuursorgaan

E.Art. 12

Administratieve (erkennings)verplichtingen van het (voorlopige) bestuursorgaan

E.Art. 13

1ste en 2de advies: naleven van de verplichtingen door het (voorlopig) bestuursorgaan;

E.Art. 14

Erkenningsbesluit, verplichte vermeldingen

E.Art. 18

Controle op de verplichtingen door de ISD

E.Art. 19

Beperking controlerecht tot E.Art. 18

E.Art. 27

Door de ISD: opstellen PV van vaststelling; geven van raadgevingen

E.Art. 28

Opstarten sanctioneringsprocedure indien niet aan de verplichtingen wordt voldaan

E.Art. 47

Verwerking van persoonsgegevens: naleving van de morele verplichtingen door leden, bestuursleden, bedienaars, schenkers

E.Art. 51

Aanpassing artikel 52/1 Eredienstendecreet

E.Art. 67

Verplichtingen van de lokale geloofsgemeenschappen met een erkenningsaanvraag voor 01.07.2019

E.Art. 66

Uitvoerbaarheidsverklaring van de verplichtingen E.Art. 16, 2, litterae c & d; 4, 5 en 6 voor alle (oud en nieuw) besturen van de eredienst

Tekst

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

 

PDW 05.2022. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Home

Naar littera V