CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Ontslag index

Kerkraad

Art. 8

Vacatures in de kerkraad

Art. 10

Leeftijdbeperking (opgeheven artikel)

 

Penningmeester

 

Art. 14, 1ste lid, 5

Taak van de penningmeester bij ontslag: opstellen eindrekening

Art. 56

Opstellen van de eindrekening en kwijting

Art. 55, 3

Kwijting

AR boekh, pt. 10,4

De eindrekening

 

CKB

 

Art. 27

Vacatures in het CKB

 

Tekst

 

Ontslag

Soorten en vormen van het ontslag

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Naar littera O