CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Opbrengsten en ontvangsten index

Art. 51

Opbrengsten en ontvangsten; opsomming

Art. 52

Negatieve opbrengsten: de kosten en uitgaven; waardering

Art. 52/1

Gemeentelijke verplichtingen; aanwending van de reserves

Art. 54

De jaarrekening; pt. 4 toelichting: zie art. 34.2 van het AR Boekhouding, in verband met onroerende goederen

Omzendbr. Boekh. 2008

Omzendbrief Algemeen Reglement boekhouding, opbrengsten en ontvangsten, pt. 2.2 exploitatie, investeringen en overboekingen: aanwending van sommige (huur)opbrengsten

Besluit 2006

Algemeen reglement boekhouding, Afd. II. Inventaris en waarderingsregels, art. 34

Checklist

Checklist jaarrekening, ptn. 15 en 21: controle van de rele opbrengst in vergelijking met de raming

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Naar littera O