CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Voorzitter en Secretaris die samen optreden index

Art. 15, 1ste - 3de lid

De vertegenwoordigers van de kerkraad; gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen; opvolging en uitvoering van de besluiten; ondertekenen van de stukken

Art. 23, 2de lid

De voorzitter en de secretaris die samen tekenen, verlenen authenticiteit aan de notulen

Art. 30

De vertegenwoordigers van het CKB; gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen; ondertekenen van de stukken

Art. 39, 4de en 5de lid

Overdracht van dagelijks beheer aan de voorzitter en de secretaris; gevallen van dringende spoed

Art. 40

Aanpassing opdrachten van werken met meeruitgaven van minder dan 10 procent

Art. 50/1, 2de lid

Dwingende en noodzakelijke uitgaven zonder voorafgaand budget(wijziging)

Art. 62

Schorsing / vernietiging van de besluiten van de voorzitter en secretaris die samen optreden

Art. 64

Gerechtsvorderingen; vertegenwoordiging

Tekst

Tekst in verband met Voorzitter en Secretaris die samen optreden

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Naar littera V