CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

 

  1. Het Centraal Kerkbestuur Gent Stad
  2. Neer te leggen documenten
  3. Adressenlijsten
  4. Het Decreet Uitgelegd
  5. Presentaties en Schemata
  6. Uit Het Bisdom Gent
  7. Uit de Stad Gent
  8. Externe Links

·         Contact en Externe Links

·         Omzendbrieven

·         Conceptnota

·         Voorontwerp Wijzigingen Decreet

·         Memorie Voorontwerp Wijzigingen Decreet

 

9.       Het nieuwe Decreet.

 

10.    Het nieuwe Decreet, zoeken

 

Op huidig ogenblik staan 2 versies van het Decreet ter beschikking.

De versie tot 31.12.2012 is te raadplegen onder:

4. Het Decreet uitgelegd

De gecoördineerde versie geldig vanaf 01.01.2013 is te raadplegen onder:

9. Het nieuwe Decreet

10. Het nieuwe Decreet zoeken

Gent, op weg naar Pasen 2018

 

Beste voorzitters, secretarissen en penningmeesters,

Beste leden van de kerkfabrieken,

 

De eindejaar bewerkingen zijn gerealiseerd en de nodige documenten zijn ingediend bij het CKB, dat ze doorgestuurd heeft naar de overheden.

 

Sommige kerkfabrieken hebben reeds de instructies ontvangen voor het indienen van de budgetwijziging 2018.

 

Na het opstellen van de budgetwijziging 2018 volgt het budget 2019!

Graag indienen voor de zomervakantie 2018!

 

Op 17 april 2018 om 19.30 uur nodigen wij u graag uit op de thema-avond over:

 

De inventaris, waardering en bestemmingsplan van roerend religieus erfgoed

 

in de zaal “De Schelde”

van de gebouwen van de provincie Oost-Vlaanderen,

dienst erfgoed,

PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2,

9000 Gent.

 

De avond zal verlopen als volgt:

 

Ø  Verwelkoming door Johan Rombouts, Diensthoofd Erfgoed Provincie Oost-Vlaanderen, directie Cultuur – Dienst Erfgoed;

Ø  Inleiding door Deken Jürgen François;

Ø  Inventarisatie door Jo van Herreweghe (Cultuurdienst Stad Gent);

Ø  Stappenplan door Bert Van der Veken (Consulent religieus erfgoed Prov. Oost-Vl);

Ø  Pilootproject Sint-Antonius Abt;

Ø  Depotverhaal door Deken Jürgen François;

Ø  Vragenronde.

 

Vriendelijke Paasgroeten,

 

Josiane Vanglabeke,

 

josiane.vanglabeke@skynet.be

0475 98 09 04

09 223 80 31

 

 

 

Top

© PéDéWé 01.2008