CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

 

  1. Het Centraal Kerkbestuur Gent Stad
  2. Neer te leggen documenten
  3. Adressenlijsten
  4. Het Decreet Uitgelegd
  5. Presentaties en Schemata
  6. Uit Het Bisdom Gent
  7. Uit de Stad Gent
  8. Externe Links

·         Contact en Externe Links

·         Omzendbrieven

·         Conceptnota

·         Voorontwerp Wijzigingen Decreet

·         Memorie Voorontwerp Wijzigingen Decreet

 

9.       Het nieuwe Decreet.

 

10.    Het nieuwe Decreet, zoeken

 

Op huidig ogenblik staan 2 versies van het Decreet ter beschikking.

De versie tot 31.12.2012 is te raadplegen onder:

4. Het Decreet uitgelegd

De gecoördineerde versie geldig vanaf 01.01.2013 is te raadplegen onder:

9. Het nieuwe Decreet

10. Het nieuwe Decreet zoeken

Gent, 22.06.2017

 

Beste leden van de kerkraden,

 

Op 20 juni 2017 werden de verkiezingen gehouden voor het

aanstellen van de leden van het Centraal Kerkbestuur Gent Stad.

 

De verkozen leden van het Centraal Kerkbestuur Gent Stad

               

Jacques De Decker

Roland Hebbelinck

Jo Reyntjens

Josiane Vanglabeke

Carlos Van Lierde

Jan Vermassen

 

danken alle leden van de kerkbesturen voor het vertrouwen dat in hen wordt gesteld.

 

Begin september 2017 komen wij samen en zullen wij de functies invullen met de aanstelling van de voorzitter, de secretaris / penningmeester en de expert.

 

Zoals voorheen zullen wij de kerkbesturen naar best vermogen met raad en daad bijstaan tijdens de overgangsperiode die zich aankondigt.

 

Wij rekenen op uw steun om deze periode van verandering tot een goed einde te kunnen brengen.

 

Hopelijk mogen en kunnen wij op dezelfde prettige manier verder samenwerken.

 

 

HET CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Josiane Vanglabeke

Secretaris CKB Gent Stad

 

josiane.vanglabeke@skynet.be

09 / 223 80 31

0475 / 980 904

 

 

 

Top

© PéDéWé 01.2008