CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

 

  1. Het Centraal Kerkbestuur Gent Stad
  2. Neer te leggen documenten
  3. Adressenlijsten
  4. Het Decreet Uitgelegd
  5. Presentaties en Schemata
  6. Uit Het Bisdom Gent
  7. Uit de Stad Gent
  8. Externe Links

·         Contact en Externe Links

·         Omzendbrieven

·         Conceptnota

·         Voorontwerp Wijzigingen Decreet

·         Memorie Voorontwerp Wijzigingen Decreet

 

9.       Het nieuwe Decreet.

 

10.    Het nieuwe Decreet, zoeken

 

Op huidig ogenblik staan 2 versies van het Decreet ter beschikking.

De versie tot 31.12.2012 is te raadplegen onder:

4. Het Decreet uitgelegd

De gecoördineerde versie geldig vanaf 01.01.2013 is te raadplegen onder:

9. Het nieuwe Decreet

10. Het nieuwe Decreet zoeken

Gent, 14.04.2017

 

Beste leden van de kerkraden,

 

 

De vernieuwing van de kleine helft van de kerkraden is deze maand in aantocht.

 

Een hartelijk proficiat aan al de leden die zich opnieuw kandidaat stellen om lid te blijven van de kerkraad in deze benarde tijden.

 

En welkom aan al de nieuwe leden die zich ten dienste willen stellen aan de kerkgemeenschap van hun parochie. Jullie inzet, nieuwe ideeën en werkkracht worden hooglijk gewaardeerd.

 

Een welgemeend woord van dank aan al de leden die zich niet meer geroepen voelen om deel uit te maken van de kerkraad. Uw voortdurende inzet tijdens de voorbije jaren, maakt het mogelijk dat uw opvolger in alle sereniteit zijn mandaat zal kunnen uitoefenen.

 

Na de installatie van de vernieuwde kerkraden volgt de verkiezing van de leden van het Centraal Kerkbestuur Gent Stad. Het Centraal Kerkbestuur Gent Stad is immers ook ontslagnemend en aan vernieuwing toe.

 

De leden van het CKB wensen aan alle leden van de kerkraden een

 

ZALIG HOOGFEEST  VAN PASEN!

 

 

HET CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Josiane Vanglabeke

Secretaris CKB Gent Stad

 

josiane.vanglabeke@skynet.be

09 / 223 80 31

0475 / 980 904

 

 

 

Top

© PéDéWé 01.2008