CENTRAAL KERKBESTUUR

GENT STAD

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

 

  1. Het Centraal Kerkbestuur Gent Stad

2.       Neer te leggen documenten

  1. Adressenlijsten
  2. Het Decreet Uitgelegd
  3. Presentaties en Schemata
  4. Uit Het Bisdom Gent
  5. Uit de Stad Gent
  6. Externe Links

·           Contact en Externe Links

·           Omzendbrieven

·           Conceptnota

·           Voorontwerp Wijzigingen Decreet

·           Memorie Voorontwerp Wijzigingen Decreet

 

9.       Het Religiedecreet.

 

10.    Het Decreet zoeken

 

11.    Het Erkenningsdecreet

 

 

 

Op huidig ogenblik staan 2 versies van het Religiedecreet ter beschikking.

De versie tot 31.12.2012 is te raadplegen onder:

4. Het Decreet uitgelegd

De gecoördineerde versie geldig vanaf 01.01.2013 is te raadplegen onder:

9. Het Religiedecreet

10. Het Decreet zoeken

 

Het Erkenningsdecreet werd toegevoegd.

De wijziging van de parochies worden opgenomen onder hoofdstuk 6 van het Erkenningsdecreet.

De overeenstemmende artikels van Hoofdstuk 1, Afdeling 1/1 van het Religiedecreet zijn vervallen.

 

Gent, 04 februari 2024

 

 

Beste collega’s,

 

 

Het jaar 2023 is achter de rug.

De rekeningen en aanverwante documenten werden ingediend bij het CKB en doorgestuurd aan de bevoegde diensten.

 

In 2024 komt met de gemeenteverkiezingen heel wat administratief en boekhoudkundig werk op ons af.

 

Het meerjarenplan 2026-2031 moet afgewerkt en ingediend worden binnen de 6 maanden na de installatie van de gemeenteraad (in principe donderdag 02.01.2025), dit wil zeggen ten laatste op 02.07.2025! Wat de samenstellende delen van het meerjarenplan aangaan, kun je best art. 41 van het Religiedecreet (RD) raadplegen.

 

Maar hou er rekening mee, dat de meerjarenplannen gecoördineerd moeten ingediend worden door het centraal kerkbestuur (zie art. 42, RD). Een en ander vraagt ook een bewerkingstijd!

 

Het CKB Gent Stad suggereert dat onze kerkraden zich beraden over alle lopende, toekomstige investeringen en/of projecten.

 

Gelieve jullie suggesties en plannen in de loop van de maand september 2024 mee te delen,  zodat er tegen eind 2024 een overzicht kan opgemaakt en besproken kan worden met de verscheidene financierende overheidsinstanties. Dit zal de opmaak van het meerjarenplan 2026 -2031 voor alle partijen gemakkelijker maken.

 

Wij wensen iedereen veel succes.

 

Josiane Vanglabeke,

 

Secretaris CKB Gent Stad

josiane.vanglabeke@skynet.be

0475 98 09 04

09 223 80 31

 

 

 

 

 Top

© PéDéWé 01.2008