CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

 

  1. Het Centraal Kerkbestuur Gent Stad
  2. Neer te leggen documenten
  3. Adressenlijsten
  4. Het Decreet Uitgelegd
  5. Presentaties en Schemata
  6. Uit Het Bisdom Gent
  7. Uit de Stad Gent
  8. Externe Links

·         Contact en Externe Links

·         Omzendbrieven

·         Conceptnota

·         Voorontwerp Wijzigingen Decreet

·         Memorie Voorontwerp Wijzigingen Decreet

 

9.       Het nieuwe Decreet.

 

10.    Het nieuwe Decreet, zoeken

 

Op huidig ogenblik staan 2 versies van het Decreet ter beschikking.

De versie tot 31.12.2012 is te raadplegen onder:

4. Het Decreet uitgelegd

De gecoördineerde versie geldig vanaf 01.01.2013 is te raadplegen onder:

9. Het nieuwe Decreet

10. Het nieuwe Decreet zoeken

Gent, 01 oktober 2019

 

 

Beste leden van de kerkraden,

Goede vrienden-vrijwilligers,

 

 

Op dinsdag 24 september 2019 werden twee belangrijke onderwerpen besproken, namelijk: het Vrijwilligerswerk en de Verzekeringen die lopen binnen een parochiegemeenschap.

 

 

Mijnheer Raf Giagnacovo, advocaat van het advocatenkantoor Exacto Advocaten, raakte enkele zeer gevoelige punten aan: wat is vrijwilligerswerk binnen de parochiegemeenschap, wie zijn vrijwilligers en welk statuut heeft de vrijwilliger, wie kan bijklussen, de geldelijke vergoeding van de bijklusser.

 

 

Mijnheer Dirk Boesman, makelaar bij ICCI-Verzekeringen, lichtte de talrijke soorten verzekeringspolissen toe die van toepassing (kunnen) zijn binnen een parochiegmeenschap.

 

Hun voordrachten in verband met Vrijwilligerswerk met een Informatienota en een Afrekening en Verzekeringen vind je terug onder nummer 10. Het nieuwe decreet, zoeken / letter V / Vrijwilligerswerk en onder letter V / Verzekeringen.

 

 

Vriendelijke groeten,

 

 

Josiane Vanglabeke,

Secretaris CKB Gent Stad

 

 

0475 98 09 04

09 223 80 31

 

ckbgentstad@skynet.be

 

josiane.vanglabeke@skynet.be

 

 

Top

© PéDéWé 01.2008