CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Meerjarenplan index

Art. 41

Het meerjarenplan: opmaak binnen de 6 maanden nŕ de installatie van de gemeenteraad; periodiciteit; herziening; delen van het meerjarenplan

Art. 42

De gecoördineerde indiening van het meerjarenplan door het CKB gelijktijdig bij de gemeente, de provinciegouverneur en de bisschop

Art. 43

Het advies van de bisschop aan de gemeente; goed- of afkeuring, aanpassing van het meerjarenplan door de gemeente; besluit van de gemeente aan gouverneur; termijnen; communicatieplicht aan de bijgemeente(n); *verzendingstheorie <> ontvangsttheorie

Art. 44

De beroepsprocedures in verband met het meerjarenplan; bij de provinciegouverneur; bij de Vlaamse Regering

AR-Boekh, pt. 9 05.09.2008

Delen van het meerjarenplan en bewijsstukken

Besluit, art. 6 13.10.2006

Delen van het meerjarenplan

Checklist

Checklist meerjarenplan

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

 

© PéDéWé 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Naar littera M