CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Verbodsbepalingen index

Administratieve bepalingen

Art. 20

Verbodsbepalingen bij persoonlijk belang tot in de 4de graad van verwantschap

Art. 19

De ongeldige vergadering wegens het niet-bereiken van het aanwezigheidsquorum

 

Kerkraad

 

Art. 16

Onverenigbaarheden om lid van de kerkraad te worden

Art. 10

De (afgeschafte) leeftijdsvoorwaarde

Art. 9

Verkiesbaarheidvoorwaarden kerkraad

Art. 12

Verkiezing voorzitter, secretaris en penningmeester; Cumulregel kerkraad

 

CKB

 

Art. 27

Verkiesbaarheidvoorwaarde CKB: lid zijn van de kerkraad; aanwezigheidsquorum

Art. 28

Verkiezing voorzitter en secretaris-penningmeester; Cumulregel CKB

Art. 26

De aanstelling van een expert

 

Tekst

 

Tekst

Tekst in verband met de verbodsbepalingen

 

 

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Naar littera V