CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Administratief toezicht

Op de kerkraad of het CKB

Art. 58

Besluiten van de kerkraad / CKB, schorsing door gemeente of provincie

Art. 59

Vernietigingsbesluit door de Vlaamse Regering van de besluiten van de kerkraad / CKB

Art. 61

Termijn van schorsing of vernietiging van de besluiten van de kerkraad / CKB

 

Op de voorzitter en secretaris

 

Art. 62

Schorsing en vernietiging van de besluiten van de voorzitter en de secretaris

 

Op accountantshandelingen

 

Art. 44

Administratief toezicht en beroepsprocedures meerjarenplan

Art. 49, 2

Het budget dat niet past in het meerjarenplan en beroepsprocedure

Art. 35

Administratief toezicht via de inventaris van de goederen

 

Op de notulen

 

Art. 57

Verzending van de notulen

Art. 13

Kopie van de notulen

 

Bijzonder administratief toezicht

 

Art. 63

De toezichthoudende commissaris

 

Teksten

 

Decreet 26/03/2004

Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur

Tekst

In verband met het administratief toezicht

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Home

Naar littera A