CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Archief

Art. 13

De taken van de secretaris, archief aanleggen en bewaren

Art. 29

De taken van de secretaris-penningmeester van het CKB

Art. 23

De notulen van de vergadering, bundeling en bewaring

Art. 35

Inventaris van het roerende en onroerende patrimonium van de kerkfabriek

Art. 52/1

Gemeentelijke verplichtingen, ruimte ter beschikking stellen voor het bewaren van het archief

Decreet 26/03/2004

Raadpleging van in een archief neergelegde documenten

Omzendbrief 2006/26

Raadpleging van in een archief neergelegde documenten: zie deel 2, a), 5de alinea

Alg. Regl. Bh

Bewaringstermijn van het in het archief neergelegde (boekhoudkundige) stukken: zie art. 30 en 54

Tekst

In verband met het archief

 

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Home

Naar littera A