CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Kandidaten index

Kerkraad

Art. 5

Kandidaten van de kerkraad

Art. 6

Gedeeltelijke vernieuwing van de kerkraad

Art. 7

Organisatie van de verkiezing van de leden van de kerkraad; stemming; bezwaren

Art. 8

De vacatures in de kerkraad; vervanging

Art. 9

Verkiesbaarheidvoorwaarden om deel uit te maken van de kerkraad

(Art. 10)

Leeftijdsbeperking (De leeftijdsvoorwaarde werd bij arrest nr. 152/2005 dd 05.10.2005 van het Arbitragehof (nu Grondwettelijk hof) vernietigd).

Art. 11

Oud-leden

Art. 12

Verkiezing van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de kerkraad

 

Verbodsbepalingen

 

Art. 20

Verbodsbepalingen bij persoonlijk belang

 

CKB

 

Art. 27

Verkiezing van de leden van het CKB; aanstelling van de expert

Art. 28

Verkiezing van de voorzitter en de secretaris-penningmeester van het CKB

 

Fusie van parochies

 

Art. 4/4, 2de lid

Eindestelling van de mandaten van de samengevoegde parochies

Art. 4/5, 1ste lid

Aanstelling van de 1ste leden van de kerkraad na fusie van parochies

Art. 4/5, 2de lid

Gedeeltelijke vernieuwing van de kerkraad

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Naar littera K