CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Vacatures index

Kerkraad

Art. 4/5

De aanstelling van de 1ste kerkraad na fusie van parochies

Art. 5

De aanstelling van de 1ste kerkraad en de samenstelling van de kerkraad

Art. 6

De gedeeltelijke vernieuwing van de kerkraad

Art. 7, 1 en 2

De organisatie van de verkiezingen van de kerkraad

Art. 7, 3

Bezwaren tegen een kandidaat-lid van de kerkraad

Art. 8

De vervanging van leden van de kerkraad; termijn; ambtshalve aanstelling bij niet-vervanging

Art. 9

De verkiesbaarheidvoorwaarden om lid te zijn van een kerkraad

Art. 10

De (afgeschafte) leeftijdsvoorwaarde om lid te zijn van een kerkraad

Art. 11

De oud-leden van de kerkraad

Art. 12

De verkiezing van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester

Art. 16

De onverenigbaarheden om lid te zijn van een kerkraad

 

Centraal kerkbestuur

 

Art. 27, 1ste - 3de lid

De verkiezing van de afgevaardigde leden van het CKB

Art. 27, 4de lid

De aanstelling van de expert

Art. 28

De verkiezing van de voorzitter en de secretaris-penningmeester

 

Teksten

 

Omzendbr BA-2005/01

Zie punten 1.1 - 1.8 wat de kerkraad aangaat, en 2. wat het CKB betreft

Tekst

Tekst in verband met vacatures

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Naar littera V