CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Biezekapelstraat 4 te 9000 Gent

 

Goederen index

Art. 34

Beheer van en de beschikking over de goederen van de kerkfabriek; soorten goederen

Art. 35

Opmaak van de inventaris van de goederen van de kerkfabriek

Art. 36

De voorlopige aanvaarding van schenkingen onder levenden door de penningmeester

Art. 37

Definitieve aanvaarding van schenkingen, en legaten door de kerkraad

Art. 38

Bezwaren in verband met legaten

Omzendbrief 2019/3

Transacties in verband met onroerende goederen, voorwaarden

 

Teksten

 

Bespreking

Omzendbrief 2019/3

Draaiboek

Draaiboek in verband met de transacties van onroerende goederen

Commentaar

Commentaar in verband met de omzendbrief 2019/3

Wet overheidsopdrachten

Wet overheidsopdrachten

Alg. Regl. Bh, art. 32-35

Boekhoudkundig onderscheid van goederen

Waardering

Waardering en herwaardering van goederen

Fiches

Investeringsfiches

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Naar littera G