CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Verkiezingen index

Kerkraad

Art. 5

De samenstelling en de 1ste aanstelling van de kerkraad

Art. 6

De driejaarlijkse vernieuwing van de kerkraad

Art. 7

Organisatie van de verkiezingen van de kerkraad; bezwaren

Art. 8

De vacatures in de kerkraad

Art. 9

De verkiesbaarheidvoorwaarden

Art. 10

De (afgeschafte) maximumleeftijdbeperking

Art. 12

De verkiezing van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester; cumulregel

Art. 16

De onverenigbaarheden

Art. 19

Het aanwezigheidsquorum en de 2de vergadering

 

Kerkraad na de fusie van parochies

 

Art. 4/5

De 1ste aanstelling van de kerkraad na fusie van parochies; de driejaarlijkse vernieuwing

 

CKB

 

Art. 26

De samenstelling van het CKB; aantal te verkiezen leden

Art. 27

Verkiezing van de afgevaardigden van het CKB; aanwezigheidsquorum; aanstelling van de expert

Art. 28

De verkiezing van de voorzitter en de secretaris-penningmeester; cumulregel

 

Teksten

 

Tekst

In verband met de verkiezingen van de kerkraad

Tekst

In verband met de verkiezingen van het CKB

 

 

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Naar littera V