CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Penningmeester index

Wettelijke Basis

Art. 12

Verkiezing van de voorzitter, secretaris en penningmeester

Art. 14

De taken van de penningmeester

Art. 55, 3

De al of niet verleende kwijting aan de penningmeester door de kerkraad

Art. 56

De eindrekening bij het einde van het mandaat van de penningmeester

 

Boekhoudkundige handelingen

 

Art. 36

Voorlopige aanvaarding van de schenkingen onder levenden

Art. 41

Het opstellen van het meerjarenplan door de kerkraad

Art. 46

Het opstellen van het budget door de kerkraad

Art. 51

Het bijhouden van de opbrengsten en de ontvangsten van de kerkfabriek

Art. 52

Het bijhouden van de kosten en de uitgaven van de kerkfabriek

Art. 54

Het opstellen van de jaarrekening door de kerkraad

 

Bij fusie van parochies

 

Art. 4/4

Eindestelling van al de mandaten van de in de fusie betrokken kerkraden

Art. 4/5

Eerste aanstelling van de nieuwe kerkraad (vergelijk met art. 5, 2de lid)

Art. 4/11

Eindestelling mandaat penningmeester; opstellen van de eindrekening (zie ook art. 56)

 

CKB

 

Art. 28

De verkiezing van de voorzitter en de secretaris-penningmeester

Art. 29

De taken van de secretaris-penningmeester

 

Tekst

 

Tekst

In verband met de penningmeester

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Home

Naar littera P