CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Secretaris index

Kerkraad

Art. 12

Verkiezing van de voorzitter, secretaris en penningmeester

Art. 13

De taken van de secretaris

Art. 15

De kerkraad wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris samen

Art. 23

De secretaris stelt de notulen van de vergadering op en bundelt ze

Art. 24

Beperkende opsomming van de taken van de secretaris

Art. 39, 4de en 5de lid

Overdracht van bevoegdheden van dagelijks beheer aan de voorzitter en de secretaris; handelen bij dringende spoed door de voorzitter en secretaris

Art. 40

Meeruitgaven van < 10 % door de voorzitter en secretaris

Art. 50/1, 2de lid

Dwingende en noodzakelijke overheidsopdrachten door de voorzitter en secretaris zonder voorafgaandelijke budgetwijziging

Art. 51

De voorzitter en de secretaris stellen de vorderingen vast

Art. 52/1, § 1, 4de lid

Gemeentelijke verplichtingen; de secretariaatsvergoeding

Art. 57

Verzending van de notulen; ondertekening door de voorzitter en de secretaris

Art. 62

De schorsing / vernietiging van een besluit van de voorzitter en de secretaris

Art. 64

Bij rechtsvorderingen treden de voorzitter en de secretaris samen op

 

CKB

 

Art. 28

Verkiezing van de voorzitter en secretaris-penningmeester

Art. 29

Taken van de secretaris-penningmeester

Art. 30

Het CKB wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris-penningmeester

Art. 33

Het overleg met de overheden; rapportering

 

Kerkraad en / of CKB

 

Tekst

In verband met de secretaris en de secretaris-penningmeester

A.R. Bh 13/10/2006

Art. 3. Dringende spoed; besluit voorzitter en secretaris;

Art. 33. De vorderingen worden door de voorzitter en de secretaris vastgesteld;

Art. 46. De voorzitter en de secretaris machtigen de penningmeester tot betaling van de uitgaven

Omzendbr. Bh gecoördineerd

Pt. 7.2: De vorderingen worden door de voorzitter en de secretaris vastgesteld;

Pt. 10.1: De voorzitter en de secretaris machtigen de penningmeester tot betaling van de uitgaven; de dringende en onvoorziene uitgaven

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

 

© PéDéWé 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Naar littera S