CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Bisschop index

In verband met de parochies

Art. 2

Erkenning van de parochie

Art. 5, 2de lid

Eerste aanstelling van de leden van de kerkraad

Art. 4/1

Het voorstel tot wijziging van parochies

Art. 4/2

Intrekking van erkenning van kapelanijen en / of annexe-kerken

Art. 4/3

Fusie van parochies

Art. 4/4, 1ste lid

Te behouden parochie

Art. 4/5, 1ste lid

Eerste aanstelling van de leden van de kerkraad na fusie

Art. 4/6

Kennisgeving van fusie; stelsel van lopende zaken

Art. 7, § 3

Bezwaar tegen de aanstelling van een lid van de kerkraad

Art. 8, 3de lid

Ambtshalve aanstelling van een lid van de kerkraad bij niet-vervanging van een lid binnen de termijn van 2 maanden

Art. 33/1

Beroepsprocedure i.v.m. de bindende afspraken, kennisgeving beslissing gouverneur

Art. 38, 3de lid

Afhandeling bezwaar tegen een legaat door de Vlaamse regering, kennisgeving

In verband met het CKB

Art. 25, 3de lid

Bijkomende CKB's

Art. 33/1

Beroepsprocedure i.v.m. de bindende afspraken, kennisgeving beslissing gouverneur

Art. 42, 1ste lid

Gecoördineerde en gelijktijdige indiening van het meerjarenplan

 

In verband met administratieve verplichtingen of documenten

 

Art. 43, 1ste en 2de lid

Voorafgaandelijk advies van de bisschop voor meerjarenplan en meerjarenplanwijziging

Art. 44, § 1, 2de lid

Beroepsprocedure i.v.m. het meerjarenplan, beslissing gouverneur, kennisgeving

Art. 44, § 2, 2de lid

Beroepsprocedure i.v.m. het meerjarenplan, beslissing Vlaamse regering, kennisgeving

Art. 47, 1ste lid

Voorafgaandelijk advies van de bisschop i.v.m. het budget

Art. 48, 1ste lid

Kennisgeving van het passend budget

Art. 49, 2de lid

Kennisgeving van het niet-passend budget

Art. 50, 1ste lid

Voorafgaandelijk advies van de bisschop i.v.m. de budgetwijziging

Art. 56, 2de lid

Kennisgeving door gouverneur i.v.m. de eindrekening

Art. 58, § 1, 4de lid

Kennisgeving schorsing door gemeenteraad i.v.m. een besluit van de kerkraad

Art. 58, § 1, 6de lid

Handhaving van een geschorst besluit door de gemeenteraad, kennisgeving

Art. 58, § 2, 4de lid

Kennisgeving schorsing door gouverneur i.v.m. een besluit van de kerkraad

Art. 58, § 2, 6de lid

Handhaving van een geschorst besluit door de gouverneur, kennisgeving

Art. 59, 4de lid

Vernietigingsbesluit Vlaamse regering, kennisgeving

 

 

Tekst

In verband met de bevoegdheden van de bisschop

 

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

 

© PéDéWé 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Home

Naar littera B