CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Parochie index

Kerkraad

Art. 2

De Vlaamse Regering erkent de parochie en haar gebiedsomschrijving

Art. 3

De kerkfabriek van een parochie; kerkraad; openbare instelling; zetel

Art. 4

De kerkfabriek maakt de eredienst van een parochie mogelijk

Art. 5

De samenstelling van de kerkraad van de kerkfabriek van een parochie

Art. 7

Organisatie van de verkiezingen van de kerkraad van een parochie; bezwaren

Art. 8

De vacatures in de kerkraad van een parochie

Art. 9

Verkiesbaarheidvoorwaarden; wonen in (één van de gemeentes van) de parochie

Art. 13

Taak van de penningmeester: bewaren van het archief (van de parochie)

 

CKB

 

Art. 25

Oprichting van een CKB vanaf twee (vanaf 01.04.2014, voorheen vier) parochies

Art. 26

Samenstelling van een CKB; aantal leden volgens aantal parochies

Art. 33

Het overleg met de burgerlijke overheden; parochies die zich uitstrekken over meerdere gemeenten

 

Gemeente

 

Art. 52/1, § 3

De verplichte communicatie van de hoofdgemeente met de bijgemeenten; gevolgen niet-communicatie

 

Fusie van parochies

 

Art. 4/1

Het voorstel tot wijziging van parochies

Art. 4/2

De kapelanij of de annexe kerk van een parochie; wijzigingen

Art. 4/3

Samenvoeging van parochies

Art. 4/4

Gevolgen voor de kerkfabrieken van samengevoegde parochies; administratieve procedure

Art. 4/5

De nieuwe kerkraad van de samengevoegde parochies

Art. 4/6

Stelsel van lopende zaken voor de samengevoegde parochies, behalve voor de behouden parochie

Art. 4/7

Overdracht van de roerende goederen van de samengevoegde parochies aan de behouden parochie

Art. 4/8

Overdracht van de onroerende goederen van de samengevoegde parochies aan de behouden parochie

Art. 4/9

Overdracht van de overeenkomsten van de samengevoegde parochies aan de behouden parochie

Art. 4/10

Overdracht van de procedures en de contracten voor opdrachten van aanneming van werk aan de behouden parochie

Art. 4/11

Einde van het financieel beheer van de penningmeester van de samengevoegde parochies; opmaak eindrekening; kwijting; overdracht van de activa en de passiva van de parochie

 

Tekst

 

Tekst

Tekst in verband met de parochie

 

 

 

De lemma’s zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

 

© PéDéWé 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Naar littera P